Wie zijn de bestuursleden?

   

Voorzitter


Deze functie is momenteel vacant, het bestuur is op zoek naar een oplossing.

   
Dhr. S. Wobbes, secretaris

de Tuije 56, 9263 RA  Garyp
0511-521869
Sieds-Wobbes
   
Dhr. W. Marra, penningmeester

Koutenburg 44, 9263 RM  Garyp
0511-521228
   

Mw. I. de Jong,bestuurslid

Inialoane 61, 9263 RC  Garyp
0511-521754

Ineke de Jong
   
   

Mw. G.Siderius, bestuurslid

Wiidswei 38, 9264 TM Earnewâld
0511-539487