Bezoek aan Roemenië mei 2014

Beste lezers van onze website,

Binnenkort gaan vijfbestuursleden en een fietser, die heeft meegedaan aan de sponsorfietstocht, weer naar Roemenië. Ook al hoort u niet zoveel van ons, we zijn druk bezig met de voorbereidingen van dit bezoek van 3 tot 9 mei 2014.

We hebben een brief gestuurd naar de burgemeester van de gemeente Voinesti, waar Schitu Stavnic onder valt. We hebben daarin dingen genoemd, die voor ons gevoel verbeterd kunnen worden. We hebben allerlei ideeën gestuurd en erop gehamerd dat het belangrijk is dat er draagvlak voor de plannen is. Dat het met elkaar gedaan moet worden . De burgemeester is een actieve man en heeft direct contact gelegd met de priesters van het klooster en de kerkraden van Slobozia (ook een plaats in de gemeente) en Schitu Stavnic. De priesters hebben ons het contract gestuurd dat ze hebben ondertekend om het samenwerkingsverband met de gemeente vast te leggen.

Er is ruimte gekomen in het Multi Functionele Centrum (MFC) doordat de tandarts haar praktijk heeft verplaatst naar de hoofdplaats. De priesters willen vanuit het MFC warme maaltijden verstrekken aan de kinderen. We hopen ook aan armlastige oude mensen, die we vorig jaar in het dorp hebben ontmoet. Deze lieten ons toen weten afhankelijk te zijn van de goedwillendheid van buren.
De priesters willen er ook een bibliotheek vestigen voor de beide plaatsen, zodat kinderen behalve op school ook thuis boeken kunnen lezen. (De meeste mensen zijn te arm om ze zelf te kopen). Ze willen ook proberen artsen te benaderen die vrijwillig werk gaan verrichten voor de dorpsgemeenschappen.

De burgemeester heeft ons telefonisch via onze tolk laten weten dat we in mei versteld zullen staan van alles wat al is voorbereid en in gang is gezet. Vol verwachting gaan we er in mei naar toe. We werken nog druk aan een draaiboek, dat we hanteren als we daar zijn om onze tijd, die we daar hebben, goed te kunnen benutten!

We hopen zo dat we de mensen in Roemenië weer een beetje dichter bij een betere toekomst kunnen brengen!

Namens het bestuur van de Stichting Hulpgoederen Roemenië,

Cobi Koning

Update klik hier voor het verslag