Skip to main content

Archief

2007


2007

September 2007

Inmiddels heeft onze stichting het bestek, de tekeningen en kostenraming ontvangen.
De prijs ligt rond €180,000,-- inklusief btw, maar exclusief inrichting en inventaris.
De gegevens zijn afkomstig van dezelfde architect en aannemer die gezorgd hebben voor de renovatie van het dak van de school.
Alle gegevens die nodig zijn voor de subsidie-aanvraag zijn nu binnen en de aanvraag is inmiddels ingediend bij het KPA. De verwachting is dat we voor eind 2007 weten waar we aan toe zijn.
In Roemenië is men nog bezig met het uitzoeken van de eigendomssituatie van de grond
waarop het complexs gebouwd moet worden. Dit is een zaak tussen kadaster en gemeente.

bouwtek


2007

Renovatie dak van de school in Schitu Stavnic

De kapotte dakpannen zijn inmiddels vervangen door een duurzame dakbedekking van aluminium. De renovatie is aangevangen op 20 augustus en is
klaargekomen net voordat in Roemenie het nieuw schooljaar op 15
september is begonnen.

Hieronder enkele foto's van de werkzaamheden.

dak

dak

dak

dak


2007

Bezoek mei 2007 aan Schitu Stavnic

Van 4 tot en met 11 mei 2007 hebben 3 leden van de stichting, samen met een tolk, een bezoek gebracht aan het dorpje Schitu Stavnic in Roemenië.
Op 5 mei j.l. is aandacht geschonken aan het 10 jarig bestaan van de school in Schitu Stavnic. De directie en leerkrachten hebben onderstaande folder uitgegeven.

folder

folder opgevouwen

folder1

folder voor- en achterkant

folder2

Van de kant van de stichting zijn 2 ingelijste luchtfoto's van Garyp en Earnewâld overhandigd.
Aan de inwoners van het dorp heeft de stichting voedselpakketten uitgedeeld (5 kg per persoon).
In de loop der jaren is een groot gedeelte van de dakpannen op de school kapotgevroren.
Vervanging van de dakpannen zou een dermate hoge investering vragen, dat is besloten de gehele dakbedekking te vervangen door aluminium dakpanprofiel. Dit is een dakbedekking die in Roemenië veel wordt toegepast.Inmiddels is aan een aannemer in Iasi(hoofdstad) opdracht gegeven dit project uit te voeren.

Met betrekking tot de bouwplannen voor het multifuctionele centrum kan het volgende worden meegedeeld. Er is door een architect een nieuw plan ontwikkeld. De voorlopige schetsen zijn inmiddels door de stichting goedgekeurd. Samen met de aannemer wordt nu gewerkt aan de definitieve tekeningen, bestek en kostenplaatje