Skip to main content

ANBI

Stichting Hulpgoederen Roemenie Garyp Earnewald is al sinds 2008 een ANBI Stichting

Hieronder een overzicht wat dit voor uw giften kan doen. Meer informatie over de ANBI kunt u vinden op www.belastingdienst.nl Ik geef aan een goed doel - mag ik mijn gift aftrekken?
Ja, dat mag als uw gift naar een ANBI (algemeen nut beogende instelling) gaat of naar een vereniging.
Maar er zijn wel voorwaarden. Aan de gift bijvoorbeeld. En aan de vereniging. Periodieke giften en gewone giften - wat is het verschil?
Belangrijk om te weten als u aangifte inkomstenbelasting doet. Want geeft u bijvoorbeeld aan een vereniging, dan mag u alleen periodieke giften aftrekken en gewone giften niet.
En voor het aftrekken van periodieke giften gelden andere voorwaarden dan voor het aftrekken van gewone giften. Wat wilt u weten? Wat is een periodieke gift?
Uw gift is een periodieke gift als u aan deze 3 voorwaarden voldoet:

  • U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging. U mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in 1 keer of in meer keren betaalt.
  • U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook.
  • U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt. Bijvoorbeeld als u overlijdt of als uw partner overlijdt.

U mag uw periodieke gift helemaal aftrekken als u aan de voorwaarden voldoet.

Déze voorwaarden:

  • Uw gift gaat naar een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Of naar een vereniging die aan bepaalde voorwaarden voldoet. Welke voorwaarden dat zijn, leest u bij Ik geef aan een goed doel. Mag ik mijn gift aftrekken?
  • U hebt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst die u door een notaris laat opmaken. Of in een overeenkomst die u zelf met de vereniging sluit.
  • U krijgt niets in ruil voor uw periodieke gift.

Wilt u zelf een overeenkomst sluiten zonder notaris? Kijk dan of u een overeenkomst kunt downloaden van de site van de instelling of vereniging. Of gebruik de overeenkomsten die u kunt downloaden van onze site. Let op!
Een gift die u deed vóór het sluiten van de overeenkomst, is geen periodieke gift, maar een gewone gift. Wat is een gewone gift?
Een gewone gift is een gift die u maar 1 keer doet. Of een gift die u wel jaarlijks doet, maar niet in een overeenkomst hebt vastgelegd. U mag uw gewone gift aftrekken als u aan de voorwaarden voldoet.

Déze voorwaarden:

  • Uw gift gaat naar een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Of de ANBI echt een ANBI is, kunt u controleren met ons Programma ANBI opzoeken.
  • Uw gift is vrijwillig. Een verplichte bijdrage aan uw kerk mag u dus niet aftrekken.
  • U krijgt niets in ruil voor uw gift. Het kopen van een lot is bijvoorbeeld geen gift. Want in ruil krijgt u de kans om iets te winnen.
  • U kunt aantonen dat u de gift hebt gedaan. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de afschrijvingen van uw rekening.

Hou wel rekening met de drempel en het maximum!
Want voor gewone giften geldt een drempel. Het bedrag daarboven mag u aftrekken. Maar niet meer dan het maximumbedrag.
Het drempelbedrag en het maximumbedrag hangen af van uw drempelinkomen. Dat is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3. Als u online aangifte doet, hebben wij uw drempelbedrag ingevuld op het scherm waar u uw giften kunt aftrekken.
Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat u meer hebt gegeven, mag u aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen.

RSIN
Het rechtspersonen en samenwerkingsverbandennummer InformatieNummer hierna RSIN dat door de Kamer van Koophandel aan de stichting is toegekend of het fiscaalnummer van de Stichting is 8157.94.435.

Beloningsbeleid
Uitkeringen of vergoedingen aan bestuurders van de Stichting of andere personen worden niet gedaan. Gemaakte onkosten worden vergoed tegen overlegging van de nota. Een uitzondering hierop is de tolk. Deze wordt door ons ingehuurd en de reis en verblijfskosten en telefoonkosten worden door ons vergoed.

Hoofdlijnen Beleidsplan
De Stichting Hulpgoederen Roemenië "Garyp-Earnewâld" bestaat sinds 1993 en houdt zich hoofdzakelijk bezig met verbetering van de leefomstandigheden van inwoners in Roemenië. Om gerichter te kunnen werken is in 1994 het dorpje Schitu Stavnic (ongeveer 20 kilometer van de Russische grens) in Moldavië "geadopteerd".
Om structurele hulp te kunnen bieden, heeft de Stichting in 1998 300 donateurs geworven onder de bewoners van Garyp en Earnewâld.
Sinds enkele jaren gaat men jaarlijks met het geld van de donateurs en de opbrengst van acties naar Schitu Stavnic om het daar te besteden, voor de Roemeense economie is het ook beter. Ons uitgangspunt is om geen individuele hulp te bieden, onze aandacht gaat uit naar het collectief. Hulp waar de hele gemeenschap van het dorp Schitu Stavnic iets aan heeft. Zo hebben wij onlangs een brandweerauto en een ambulance geschonken aan de gemeente Voinesti waar het dorpje Schitu Stavnic deel van uitmaakt. Verder bieden wij hulp aan een huisartsenpost die in het MFC in het dorp Schitu Stavnic is gevestigd.

 


pdf button Download hier het Formulier ANBI Algemeen als PDF bestand

 

Hieronder de inhoud van het formulier in afbeeldingen


standaardform pubplicht anbi algemeen 2022 1

 

standaardform pubplicht anbi algemeen 2022 2

 

standaardform pubplicht anbi algemeen 2022 3

 

standaardform pubplicht anbi algemeen 2022 4

 

standaardform pubplicht anbi algemeen 2022 5

 

standaardform pubplicht anbi algemeen 2022 6


 =  Einde  =