Algemeen

Wij, de Stichting Hulpgoederen Roemenië "Garyp-Earnewâld" bestaan sinds 1993 en houden ons hoofdzakelijk bezig met verbetering van de leefomstandigheden van inwoners in Roemenië. De stichting bestaat uit een kleine groep mensen uit Garyp en Earnewâld, met heel veel draagvlak in deze twee dorpen. Ook de kerken steunen ons daar waar zij kunnen.

Om gerichter te kunnen werken is in 1994 het dorpje Schitu Stavnic (ongeveer 20 kilometer van de Russische grens) in Moldavië geadopteerd.

Het 20 jarig jubileum komt eraan!

We zijn als bestuur heel druk bezig met de voorbereidingen van ons bezoek aan Roemenië in mei aanstaande. We willen er dit keer een gezellig feest van maken omdat het op 5 mei 20 jaar geleden is, dat de basisschool is gebouwd in Schitu Stavnic.
Ook op school zijn ze het feestprogramma aan het voorbereiden. Er zijn al heel wat appjes heen en weer gegaan tussen Nederland en juf Antonela in Schitu Stavnic. We hebben gezongen in het Nederlands en YouTube-links verstuurd...
Briefje Luminita

Toen wij aan het zoeken waren in oude foto’s en films, kregen we van mevr. Timmermans een uit het Roemeens vertaalde brief van een schoolmeisje. De man van mevr. Timmermans was indertijd heel nauw betrokken bij de bouw.

Er gaat een groep van 10 personen naar Roemenië, waaronder mensen die lang geleden in Roemenië geweest zijn en bij de stichting betrokken waren. Helaas kunnen er enkele mensen de reis niet maken vanwege gezondheidsklachten, waaronder onze voorzitter. Dat betreuren we maar dat is overmacht.

Behalve feesten gaan een aantal bestuursleden natuurlijk weer een aantal gesprekken voeren met de huisarts, de burgemeester en de priester over de verdere ontwikkelingen.
Want bouwen aan een beter Roemenië blijven we doen!

Bestuur Stichting Hulpgoederen Roemenië

Het bestuur

bestuur 2017 sm

Achterste rij v.l.n.r.: Piebe Wester, Oene Pijl-voorzitter, Wopke Marra-penningmeester, Sieds Wobbes-secretaris

Voorste rij v.l.n.r.: Gea Siderius, Cobi Koning, Ineke de Jong en tolk Liliana Heikamp-Ichim

 

 = Augustus 2016 =

Nieuws van juf Antonela


Beste lezers,

We kregen een bericht van juf Antonela uit Roemenië met een aantal nieuwtjes.
Het allerbelangrijkste was het feit dat burgemeester Dobreanu is herkozen! De gemeentelijke burgemeestersverkiezingen in de gemeente Voinesti, waar ons dorp Schitu Stavnic onder valt, zijn gelukkig goed uitgepakt. Hij is een fantastische burgemeester, die al heel veel heeft bereikt voor deze gemeente en voor Schitu Stavnic in het bijzonder. Hij heeft het verdiend om herkozen te worden!
Het scheelt ons als bestuur van Stichting Hulpgoederen Roemenië ook veel werk en tijd. We kunnen in ons overleg verder gaan met waar we gebleven waren. De burgemeester kan samen met de priester waar hij een goed contact mee heeft, verder werken aan het ontwikkelen van zijn plannen.

Juf Antonela heeft foto’s gestuurd van een aantal activiteiten op school. De schoolkinderen hebben een demonstratie van een brandweerwagen gezien. Ze hebben bezoek gehad van een andere school uit de stad Iasi. Er zijn bijeenkomsten geweest met ouders op school, waarbij de kinderen verschillende liedjes hebben gezongen en andere dingen hebben laten zien, die ze hadden ingestudeerd. De kinderen hebben een bezoek afgelegd aan de begraafplaats in Schitu Stavnic waar ze bloemstukken hebben gelegd om de nationale helden te herdenken. Dat heeft een hoge prioriteit in Roemenië.
Ze hebben bovendien leuke festiviteiten gehad om het einde van het schooljaar te vieren in het bijzijn van de priester.

De juf vertelde ook dat de gemeente begint met het onderhoud van de kleuterschool en de klaslokalen in de basisschool.
Allemaal positieve zaken, waar we blij mee zijn.

Op 9 oktober gaan er een paar bestuursleden met een familielid werkzaam in de thuiszorg voor een paar dagen naar Roemenië om o.a. te proberen thuiszorg bekend te maken. Dit fenomeen is in Roemenië niet bekend. Wij denken dat wijkverpleging goed werk kan doen in Schitu Stavnic vanuit ons Multifunctionele Centrum.

Zo probeert onze stichting steeds de leefomstandigheden in Schitu Stavnic op een hoger plan te brengen.

Namens het bestuur van Stichting Hulpgoederen Roemenië,

Cobi Koning